Dotacje unijne dla firm 2014

 

Ostatnio coraz częściej mówi się o tym, że w nowym okresie finansowania w latach 2014 – 2020  pula środków przeznaczona dla przedsiębiorców wyniesie 12,5 mld euro. Jest to bez wątpienia wspaniała wiadomość – firmy będą mogły ubiegać się o dofinansowania na rozwój. Zła wiadomość jest jednak taka, że na razie nie ma jeszcze szczegółowych wytycznych dotyczących tych dotacji, a tym bardziej terminów składania wniosków. Trzeba się uzbroić w cierpliwość – tak jak w poprzednich perspektywach finansowania programy wejdą z opóźnieniem.

Dobra wiadomość jest jednak taka, że dobrze szukając można znaleźć jeszcze konkursy na dotacje unijne dla firm z perspektywy  finansowej 2007-2013. Gdzie szukać informacji o konkursach?

1. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Na stronie internetowej PARP (http://www.parp.gov.pl) można znaleźć informacje o naborach prowadzonych przez Agencję. Warto zaglądać na stronę, ponieważ w latach 2007-2013 PARP jest odpowiedzialna za wdrażanie działań w ramach programów operacyjnych Innowacyjna Gospodarka, częściowo też za Kapitał Ludzki i Rozwój Polski Wschodniej. Aktualne nabory dla przedsiębiorców to:

 • od 13 stycznia do 24 stycznia 2014 – Program Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Na co można uzyskać wsparcie? Przedmiotem wsparcia są przedsięwzięcia o charakterze technicznym, informatycznym i organizacyjnym, obejmujące relacje usługowe między przedsiębiorcami realizowane z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych przeznaczonych do automatyzacji procesów biznesowych między tymi przedsiębiorcami, prowadzące do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B. Jaka kwota dofinansowania? Kwota dofinansowania projektu nie może być niższa niż 20 000 złotych.Kwota środków przeznaczonych na konkurs projektów wynosi 65 000 000,00 zł. Gdzie szukać szczegółowych informacji? http://poig.parp.gov.pl
 •  od 8 stycznia do 10 lutego 2014 – Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, instytucja realizująca Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Projekt ?Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)? Na co można uzyskać wsparcie? Wsparcie finansowe można otrzymać na realizację projektów polegających na wdrożeniu rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Przez społeczną odpowiedzialność biznesu rozumie się podejmowanie przez przedsiębiorcę rozwiązań bezpośrednio związanych z prowadzoną przez niego działalnością, uwzględniających aspekty społeczne i środowiskowe. Jaka kwota dofinansowania? Maksymalna kwota wsparcia to 100 000 PLN. Kwota środków przeznaczona na konkurs wynosi 8.789.384,51zł. Kwota podzielona jest na poszczególne województwa. Gdzie szukać szczegółowych informacji? http://www.csr.parp.gov.pl

2. Urzędy Marszałkowskie poszczególnych województw

Na stronach Internetowych poszczególnych województw można znaleźć informacje o konkursach w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych a także Programu Rozwoju Polski Wschodniej, w ramach których o dofinansowania mogą ubiegać się także przedsiębiorcy. Najciekawsze aktualne konkursy to:

 • Województwo Dolnośląskie – nabór w trybie ciągłym w ramach Inicjatywy Jeremie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków własnych ARR ARLEG S.A. uddzielane są pożyczki finansujące działalność gospodarczą na warunkach korzystniejszych niż w instytucjach komercyjnych. Na co może być przyznana pożyczka? Finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno- usługowo- handlowych; tworzenie nowych miejsc pracy; wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych; zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP, w tym cele obrotowe. Jaka kwota pożyczki? Maksymalna kwota pożyczki to 200 000,00zł. Gdzie szukać szczegółowych informacji? http://arleg.eu
 • Województwo Kujawsko-Pomorskie – od 7 stycznia do 20 stycznia 2014 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko ? Pomorskiego Na co można uzyskać wsparcie? voucher badawczy indywidualny na zainicjowanie współpracy z jednostką badawczą. Jaka kwota dofinansowania? wsparcie jakie można uzyskać do 40 000 zł, Gdzie szukać szczegółowych informacji? http://www.voucherbadawczy.pl Uwaga – od 11 do 24 lutego można też ubiegać się o voucher kooperacyjny, gdzie kwota wsparcia jest dużo wyższa (do 400.000zł) szczegółowe informacje http://www.voucherbadawczy.pl
 • Województwo Lubuskie – W I kwartale 2014 roku ogłoszony zostanie konkurs w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach Działania 1.3. Rozwój społeczeństwa Informacyjnego (alokacja: 7,7 mln zł) szansę na unijne środki mają projekty zakładające realizację usług i aplikacji dla obywateli (e-zdrowie e-edukacja, e-administracja, e-integracja itp.) oraz związane z technologiami informacyjnymi (dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie zagrożeniom, badania, innowacje, treści cyfrowe itp.). Gdzie szukać informacji? http://lubuskie.pl
 • Województwo Małopolskie – do 31 marca 2014 można składać wnioski w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.4 Infrastruktura opieki nad dziećmi do lat 3. Jaka kwota dofinansowania? Minimalna kwota wsparcia wynosi 50 000,00zł, maksymalna kwota wsparcia dla projektu wynosi 800 000,00 PLN Gdzie szukać informacji? http://www.fundusze.malopolska.pl
 • Województwo Wielkopolskie – do 23 stycznia 2014 roku można składać wnioski w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw Schemat I Projekty inwestycyjne. Jaka kwota dofinansowania? Minimalna wartość dofinansowania 9 000,00zł, maksymalna wartość dofinansowania 200 000,00zł. Gdzie szukać informacji? http://www.wrpo.wielkopolskie.pl

3. Wojewódzkie Urzędy Pracy

Wojewódzkie Urzędy Pracy często są instytucjami wdrażającymi Program Operacyjny Kapitał Ludzki i to na ich stronach można też znaleźć informację o konkursach w województwie. Konkurs, który powinien zainteresować osoby chcące rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej to 6.2  – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Można uzyskać bezzwrotne dofinansowania na rozpoczęcie działalności w wysokości do 40.000zł. W większości województw nie przewiduje się kolejnych naborów, ale czasem można znaleźć informację o podmiotach wciąż prowadzących nabór na dofinansowanie. W województwie łódzkim i lubelskim wciąż można się ubiegać o dofinansowanie:

 • w województwie lubelskim realizowany jest projekt pn. „40 tysięcy możliwości dla 50+” szczegółowe informacje http://fil.lublin.pl
 • w województwie lubelskim realizowany jest także projekt pn. „Szansa na start” szczegółowe informacje http://www.naszaszkola.pl

4. Lokalne Grupy Działania i Lokalne Grupy Rybackie

Jeżeli prowadzisz lub zamierzasz prowadzić działalność na terenach wiejskich to sprawdź gdzie na Twoim obszarze funkcjonuje Lokalna Grupa Działania. Tam wciąż można się starać o dofinansowanie w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Dofinansowanie o jakie można się starać to maksymalnie 300.000zł, a środki można przeznaczyć na budowę, remont połączony z modernizacją oraz zakup wyposażenia. Wnioski co prawda są skomplikowane, a czas ich rozpatrywania długi – to jednak warto. Listę aktualnie ogłoszonych konkursów w podziale na województwa można znaleźć tutaj: http://www.arimr.gov.pl

Jeżeli z kolei zamieszkujesz obszary zależne od rybactwa i na Twoim obszarze funkcjonuje Lokalna Grupa Rybacka, sprawdź czy nie ma naboru na działanie „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”. Wbrew pozorom wsparcie z tego działania przeznaczone jest nie tylko dla rybaków, ale też dla usługodawców z danego obszaru. Informacje o aktualnych naborach można znaleźć tutaj: http://www.minrol.gov.pl

5. Powiatowe Urzędy Pracy

W Powiatowych Urzędach Pracy wciąż można się ubiegać o dotacje na otworzenie działalności gospodarczej oraz utworzenie nowego miejsca pracy. W tym roku kwota dofinansowania nie przekroczy 21.910,32zł. Ale uwaga – o dofinansowanie warto się starać jak najszybciej – już niedługo dotacje zostaną zastąpione przez preferencyjne pożyczki. Sprawdź w najbliższym urzędzie pracy do kiedy będą prowadzone nabory.

A ty, z jakich programów korzystałeś/zamierzasz korzystać? Będzie mi bardzo miło, jeśli w komentarzu podzielisz się swoimi doświadczeniami.

[box]Jeśli podoba się Tobie ten wpis i chcesz być na bieżąco powiadamiany o najnowszych artykułach, zapisz się na mój newsletter – obiecuję żadnego spamu, tylko wartościowe teksty, a dla Ciebie prezent – 4 wzory biznesplanów do pobrania.


[/box]

No Responses

 1. Pingback: creation site internet marrakech 5 listopada 2016
 2. Pingback: referencement seo marrakech 5 listopada 2016

Add Comment